Cách làm trick Kickflips


Cách làm trick Kickflips cùng Dennis Durrant

Chắc hẳn ae nào chơi ván cũng muốn làm skill này nhỉ :D 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung